Nederlands - Français - English

Legal mentions

Informatie betreffende de uitgever

De website www.durieucoatings.com wordt geredigeerd door de firma Durieu Coatings :
Durieu Coatings N.V./S.A.
Boucle Odon Godart, 8
1348 Louvain-La-Neuve - België
Email : info@durieucoatings.com

Communicatieagentschap

ADFIELDS
23 bis rue Édouard VAILLANT
B.P 61547
37015 TOURS Cedex 01 - FRANCE

Ontwerp en realisatie / Website hosting

CLICK-ON
Aéroport Tours Val-de-Loire
40, rue de l'Aéroport
37100 TOURS - FRANCE

Intellectuele eigendom

In overeenstemming met de wettelijke teksten betreffende de intellectuele eigendomsrechten en meer algemeen alle bestaande akkoorden betreffende de auteursrechten, wordt de gedeeltelijke of volledige reproductie van teksten, afbeeldingen of illustraties waarvan expliciet vermeld wordt dat zij niet gedownload mogen worden door de website bezoekers, verboden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en/of rechthebbende.

Disclaimer

Het gebruik van alle informatie beschikbaar op deze website, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. Alle bronnen gebruikt op deze website zoals teksten, afbeeldingen en illustraties (schema’s, tekeningen, kaarten, foto’s en animaties) worden louter uit informatieve beweegredenen ter beschikking gesteld van de website bezoeker; de uitgever kan hiervoor op geen enkel niveau verantwoordelijk worden gesteld. De firma ACIAL stelt alles in het werk om een zo exact mogelijke informatie ter beschikking te stellen op de website en deze op regelmatige basis bij te werken. Acial kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor vaagheden, onnauwkeurigheden, fouten of mogelijke weglatingen in relatie tot de ter beschikking gestelde informatie op de website noch door de verkregen resultaten via het gebruik van deze informatie.

Uitoefening Toegangsrecht

In overeenstemming tot Artikel 34 van het Wetboek “Informatica en Vrijheden”, heeft u recht op de toegang tot, de wijziging, de rechtzetting en de verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Om dit recht te kunnen uitoefenen, vragen wij u zich te richten tot Durieu Coatings. Voor meer informatie over de Wet betreffende “Informatica en Vrijheden”, gelieve de website www.cnil.fr te raadplegen.

Foto-credits

iofoto - Kristalletje - Aleksandr zholobov - iStock laughingmango

© Durieu Coatings N.V./S.A. - Boucle Odon Godart, 8 - 1348 Louvain-La-Neuve - België - tel. +32 10 420 090 - fax +32 10 420 099 - Disclaimer